<div align="center"> <h1>stowarzyszenie misja dworcowa</h1> <h3>Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i dorosłym zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sabat.info.pl/misja" rel="nofollow">http://sabat.info.pl/misja</a></p> </div>